இந்துக்களை அழிப்போம் என்று சொன்னவர் இப்போது இந்து கோவிலுக்கு 10 கோடி கொடுக்கிறார், CAA பவர் தெறிக்கவிட்ட தஸ்லிமா நஸ்ரின் !!

10th February 2020 Tnnews24 0

பங்களாதேஷை சேர்ந்த எழுத்தாளர் பிறப்பில் இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவர் இவர் இஸ்லாம் மதத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை விமர்சனம் செய்த காரணத்தினால் கொலை செய்ய பல முறை திட்டமிடப்பட்டார், மேலும் அந்நாட்டு அரசும் அவருக்கு பாதுகாப்பு […]