முன்னாள் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் டி.என்.சேஷன் காலமானார்!

11th November 2019 TNNEWS24 TEAM 0

முன்னாள் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் டி.என்.சேஷன் நேற்றிரவு அவரது சென்னை இல்லத்தில் காலமானார். அவருக்கு வயது 87 சென்னை அடையாறில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வயது மூப்பு காரணமாக காலமானார் என அவரது குடும்பத்தினர்களால் […]