லிங்கில் உங்களது கருத்தை பதிவு செய்யவும் கௌசல்யாவிற்கு நிரந்தர அரசு பணி வழங்கவேண்டும் அல்லது வழங்கக்கூடாது.

5th June 2019 Tnnews24 1

உடுமலைப்பேட்டை கௌசல்யாவிற்கு தற்போதுள்ள தற்காலிக அரசு பணியில் இருந்து நிரந்தர அரசு பணி வழங்கவேண்டும் , வழங்கக்கூடாது . இந்த வாக்கெடுப்பு அரசாங்கத்திற்கு மக்கள் கருத்தினை பிரதிபலிக்கவே தவிர எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை . […]