மதம் மாறினால் ஊருக்குள் அனுமதியில்லை பெரியார் வந்தால் என்ன யாரு வந்தா என்ன கெத்தாக தீர்ப்பு சொல்லும் ஊர் தலைவர் வைரலாக பரவும் வீடியோ

15th August 2019 Tnnews24 0

பரவை., மதுரை மாவட்டம் பரவை பகுதியில் காட்டு நாயக்கர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்கள் வசித்து வருகிறார்கள் இவர்கள் தங்களுக்கு என்று கலாச்சாரங்களை கொண்டு வாழ்ந்து வருகின்றனர். அதில் முக்கியமாக யாராவது மதம் மாறினால் அவர்களை […]