Credit, Debit Card-ல் கடன் இருக்கா? – அதிர்ச்சி அறிவிப்பு….

Credit, Debit Card-ல் கடன்இருக்கா? – அதிர்ச்சி அறிவிப்பு…. மத்திய அரசு அறிவித்த கடன்தவணைக்கான வட்டிக்கு வட்டிதள்ளுபடி சலுகை கிரெடிட் கார்டுகளுக்குபொருந்தாது என உச்சநீதிமன்றம் அதிர்ச்சி செய்தியை

Read more