சாப்பாடு விலை வெறும் 50 ரூபாய் தான் மிச்சம் வைத்தால் அபராதம் எவ்வளவு தெரியுமா?

21st July 2019 Tnnews24 0

சூரி வெண்ணிலா கபடி குழு படத்தில் புரோட்டா சாப்பிட்டு வெற்றிபெறுவார் அன்றில் இருந்து அவருக்கு புரோட்டா சூரி என்றே பெயர் வந்துவிட்டது. அதுபோலவே ஒரு போட்டியை ஏற்பாடு செய்துள்ளது வட இந்திய உணவகமான யாத்விக்ஸ் […]