காப்பாற்றப்பட்ட 7 ஒட்டகங்கள்….கடுப்பில் இஸ்லாமியர்கள்

14th August 2019 Tnnews24 0

ஒட்டகங்களை மீட்க ஒத்துழைப்பு கொடுத்த அரசு அதிகாரிகளுக்கு நன்றி தெரிவித்த அவர், இந்த நிகழ்வின் மூலம் ஒட்டகங்களை போல் மற்ற விலங்குகளை பலியிடுவதையும் உண்பதையும் மக்களே தடுக்க முன்வருவார்கள் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார். உ.பி. […]