சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டாலும் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் … விஜய்க்கும் அவரது தந்தைக்கும் இடையிலான சர்ச்சை உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது!

சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டாலும் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் … விஜய்க்கும் அவரது தந்தைக்கும் இடையிலான சர்ச்சை உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது! சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு சேனலுக்கு அளித்த பேட்டியில்,

Read more