இதனால் கடுமையான வெப்பத்திலிருந்து தப்பிக்க. மோடி!

இதனால் கடுமையான வெப்பத்திலிருந்து தப்பிக்க. மோடி! ஒருபுறம் கொரோனா பயம் … மறுபுறம் சூடான வெயில் … மறுபுறம் நிதி கஷ்டங்கள் … பலர் வேலைக்காக வீட்டை

Read more

கொரோனாவிலிருந்து வேலை இழந்தவர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி: வேலையின்மையைக் குறைக்க டோனியுடன் மோடி!

கொரோனாவிலிருந்து வேலை இழந்தவர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி: வேலையின்மையைக் குறைக்க டோனியுடன் மோடி! பிரதமர் மோடி உலக முதலீட்டாளர்களுடன் ஒரு சுற்று அட்டவணையை நடத்துவார் இந்தியாவுக்கு மூலதனத்தின்

Read more