5 கண்கள் கூட்டணியில் இந்தியா தீவிரவாதிகளுக்கும் பிரிவினைவாதிகளுக்கும் ஆப்பு !!

15th December 2019 Tnnews24 0

சீனாவுக்கு செக் வைக்கும் விதமாக, இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் அமைதி மற்றும் ஒழுங்கை பேணுவதற்கான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, அமெரிக்க காங்கிரஸின் உயர்மட்ட குழு, இந்தோ பசிஃபிக் பிராந்தியத்தின் மூன்று பெரும் ஜனநாயக நாடுகளான இந்தியா, […]