எமிரேட்ஸ் விமானிகளுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு ஊதியம் பெறாத விடுப்பு வழங்குகிறது!

எமிரேட்ஸ் விமானிகளுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு ஊதியம் பெறாத விடுப்பு வழங்குகிறது! வேலை நேரங்களை சரிசெய்வது உட்பட கோவிட் நெருக்கடியை சமாளிக்க எமிரேட்ஸ் பல்வேறு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. நெருக்கடியிலிருந்து

Read more