வங்கி வாடிக்கையாளர்களின் கணக்கில்’ ஆதார் எண்ணைச் சேர்க்கவும்: மத்திய அரசு

வங்கி வாடிக்கையாளர்களின் கணக்கில்’ ஆதார் எண்ணைச் சேர்க்கவும்: மத்திய அரசு 2021 மார்ச் 31 ஆம் தேதிக்குள் அனைத்து கணக்குகளும் அவற்றின் ஆதார் எண்களுடன் சீரமைக்கப்படுவதை உறுதி

Read more