இந்த உணவுகளை தவிர்க்கவும். முகப்பருவை அகற்றவும்;

இந்த உணவுகளை தவிர்க்கவும். முகப்பருவை அகற்றவும்; முகப்பரு கடுமையான உளவியல் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும், குறிப்பாக இளம் பருவத்தினருக்கு. முகப்பருவுக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. இதை ஒரு பெரிய

Read more