உட்கார்ந்தபடியே வேலையா?

உட்கார்ந்தபடியே வேலையா?

நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்தபடியே வேலை
செய்பவரா நீங்கள். இது உங்களுக்கான
டிப்ஸ். நாற்காலியில் நேராக
அமர்ந்தபடியே தலையை இடது தோள்
பட்டையின் பக்கமாக சாய்க்க வேண்டும்.
பிறகு வலது புறமாக சாய்க்க வேண்டும்.

இதேபோல், தலையை மேலே உயர்த்தியும்
கீழே குனிந்தும் செய்ய வேண்டும்.
இப்படி மாறி மாறி செய்யுங்கள். இதனால்,
மூளைக்கு ரத்த ஓட்டம் சீராகச் செல்லும்.
கழுத்துப் பகுதி வலிமை பெறும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner
Bitnami