போனில் உள்ள அந்தரங்க தகவல் திருடப்படும் – அலர்ட்

போனில் உள்ள அந்தரங்க
தகவல் திருடப்படும் – அலர்ட்

*உங்களின் அனைத்து தொலைபேசி
தொடர்புகள், புகைப்படங்கள், கேமரா,
இருப்பிடங்கள் மற்றும் தொலைபேசி
நினைவகம் ஆகியவை இந்த பணக் கடன்
வழங்குநர்களால் எடுக்கப்படும் என்பதால்
எச்சரிக்கையாக இருக்கவும்.

*உங்களுக்கோ அல்லது உங்களை
சார்ந்தவர்களுக்கோ அச்சுறுத்தல் மற்றும்
துன்புறுத்தல் அழைப்புகள் வந்தால்
காவல்துறையில் புகார் கொடுங்கள். *இந்த
அப்ளிகேஷன்களில் (loan apps) உள்ள
தொடர்பு விபரங்கள், குறை தீர்க்கும்
அதிகாரியின் பெயர்கள் மோசடியானவை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner
Bitnami