ரூ.40 ஆயிரம் சம்பளத்தில் வேலை…!

ரூ.40 ஆயிரம் சம்பளத்தில்
வேலை…!

கனரா வங்கியில் காலியாகவுள்ள
220 பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பம்
வரவேற்கப்படுகின்றன.
www.canarabank.com என்ற
இணையதளம் மூலம் 15.12.2020க்குள்
விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைன்
எழுத்துத் தேர்வு 2021 ஜனவரி, பிப்ரவரி
மாதங்களில் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. கல்வித்
தகுதி: எ சம்பளம்: JMGS-I பணிகளுக்கு
மாதம் ரூ.23,700 -42,020, MMGS-II
பணிகளுக்கு மாதம் ரூ.31,705 – 45, 950,
MMGS-III பணிகளுக்கு மாதம் ரூ.42,020 –
51,490.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner
Bitnami