உச்சந்தலையில் அரிப்பு நீங்க இந்த வீட்டு வைத்தியம் பயன்படுத்துங்கள்!

உச்சந்தலையில் அரிப்பு நீங்க இந்த வீட்டு வைத்தியம் பயன்படுத்துங்கள்!

தூசி மற்றும் அழுக்கு உச்சந்தலையில் ஒவ்வாமை ஏற்படுத்தும். இது மிகவும் அரிப்பு மற்றும் எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். இது சில நேரங்களில் உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் பரவக்கூடும். இந்த சிக்கலைத் தணிக்க.

உச்சந்தலையில் உள்ள ஒவ்வாமைகளைப் போக்க தயிர் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது மற்றும் அரிப்புகளை குறைக்கிறது. உலர்ந்த மற்றும் இறந்த செல்களை வெளியேற்றவும் இது உதவுகிறது. உச்சந்தலையில் தயிர் தடவி சிறிது நேரம் கழித்து கழுவ வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *