இந்திய அரசு தயாரிப்பு இணைக்கப்பட்ட ஊக்குவிப்பு திட்டம்!

இந்திய அரசு தயாரிப்பு இணைக்கப்பட்ட ஊக்குவிப்பு திட்டம்!

இந்திய அரசு தயாரிப்பு இணைக்கப்பட்ட ஊக்குவிப்பு திட்டத்தை (பி.எல்.ஐ) ரூ. 12, 195 கோடி. ஊக்கத் திட்டம் இந்த உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு வரும் ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க உதவும்.
பி.எல்.ஐ திட்டம் 4 ஜி மற்றும் 5 ஜி நெட்வொர்க்குகள் மற்றும் பிற வயர்லெஸ் சாதனங்களை ஆதரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *