பாஜகவின் ‘யாத்திரைக்கு’ அனுமதி மறுத்து தமிழக அரசு

பாஜகவின் ‘யாத்திரைக்கு’ அனுமதி மறுத்து தமிழக அரசு

பாஜகவின் ‘வெட்ரி வெயில் யாத்திரைக்கு’ அனுமதி மறுத்து தமிழக அரசு வியாழக்கிழமை, மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் இந்த பயணத்தை அரசாங்கத்தால் அனுமதிக்க முடியாது என்று தீர்ப்பளித்தது. கோவிட் காரணமாக பயணத்தை அனுமதிக்க முடியாது என்று அரசாங்கம் கூறியது. இந்த பயணம் நவம்பர் 6 முதல் டிசம்பர் 6 வரை திட்டமிடப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் நட்பு நாடான திமுக, கோவிட் காலத்தில் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்ய முடியாது என்றும், கோவிட் இரண்டாவது முறையாக வருவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறி பயண அனுமதி மறுத்தார்.

தமிழ் கடவுளான முருகனின் ஒரு மாத கால சாலை நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்வதன் மூலம் இந்து வாக்குகளைப் பெற பாஜக முடிவு செய்திருந்தது.இந்த சாலை நிகழ்ச்சி திருதானியில் இருந்து தொடங்கி திருச்சந்தூரில் முடிவடைய திட்டமிடப்பட்டது.

பாஜகவின் ‘வெட்ரி வெயில் யாத்திரைக்கு’ அனுமதி மறுத்து தமிழக அரசு வியாழக்கிழமை, மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் இந்த பயணத்தை அரசாங்கத்தால் அனுமதிக்க முடியாது என்று தீர்ப்பளித்தது. கோவிட் காரணமாக பயணத்தை அனுமதிக்க முடியாது என்று அரசாங்கம் கூறியது. இந்த பயணம் நவம்பர் 6 முதல் டிசம்பர் 6 வரை திட்டமிடப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் நட்பு நாடான திமுக, கோவிட் காலத்தில் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்ய முடியாது என்றும், கோவிட் இரண்டாவது முறையாக வருவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறி பயண அனுமதி மறுத்தார்.

தமிழ் கடவுளான முருகனின் ஒரு மாத கால சாலை நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்வதன் மூலம் இந்து வாக்குகளைப் பெற பாஜக முடிவு செய்திருந்தது.இந்த சாலை நிகழ்ச்சி திருதானியில் இருந்து தொடங்கி திருச்சந்தூரில் முடிவடைய திட்டமிடப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *