3 ரஃபேல் இந்தியாவுக்குத் திரும்புகிறார்: பிரான்சிலிருந்து இடைவிடாத விமானம்!

3 ரஃபேல் இந்தியாவுக்குத் திரும்புகிறார்: பிரான்சிலிருந்து இடைவிடாத விமானம்!

பிரான்சால் தயாரிக்கப்பட்ட மேலும் மூன்று அதிநவீன ரஃபேல் போர் விமானங்கள் புதன்கிழமை வந்தன. பிரான்சின் இஸ்டரஸ் விமான தளத்திலிருந்து புறப்பட்ட மூன்று போர் விமானங்களும் 6852 கிமீ (3700 கடல் மைல்) சாதனையுடன் இந்தியாவின் தரையில் தரையிறங்கின.

இந்தியா வாங்கிய 36 விமானங்களில் 8 விமானங்கள் இந்தியாவுடன் உள்ளன. முதல் ஐந்து விமானங்கள் சில மாதங்களுக்கு முன்பு இந்தியாவுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டன. சீனாவை எல்லை தாண்டுவதாக எச்சரிக்க இந்த விமானங்களில் சில ஏற்கனவே லடாக் எல்லையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

2016 ல் இந்தியாவில் 59,000 கோடி ரூபாய்.நான் மொத்தம் 36 ரஃபேல் போர் விமானங்களை வாங்கியுள்ளேன். அவற்றை பிரெஞ்சு அரசாங்கம் இந்தியாவுக்கு ஒப்படைத்து வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *